REKLAMA

Kraje nordyckie i bałtyckie chcą współpracować przy 5G

Nordycka Rada Ministrów, organizacja subregionalna, w której skład wchodzą Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia Grenlandia, Wyspy Alandzkie i Wyspy Owcze ściśle współpracująca także z trzema krajami bałtyckimi (Litwa, Łotwa, Estonia) dostrzega duży potencjał do współpracy między tymi krajami w obszarze 5G. 

Technologia 5G był tematem spotkania ministrów krajów nordyckich i bałtyckich odpowiedzialnych za rozwój cyfrowy, które odbyło się w Rydze w końcu listopada w przeddzień konferencji 5G Techritory. 

Wcześniej Nordycka Rada Ministrów ds. Cyfryzacji zleciła analizę SWOT współpracy nordycko-bałtyckiej w związku z wprowadzeniem 5G, którą m.in omawiano w trakcie spotkania.

Raport zawiera wskazówki dotyczące potencjalnej współpracy międzynarodowej przy wdrażaniu 5G, jednak do tego konieczne zniesienie wielu regionalnych  przeszkód prawnych. 

– Kraje nordyckie i bałtyckie należą już do najbardziej zaawansowanych regionów na świecie w zakresie cyfryzacji. I ten potencjał trzeba wykorzystać przy wdrażaniu 5G – podkreślał Bjarni Benediktsson, minister finansów i gospodarki Islandii.  

Paula Lehtomaki, sekretarz generalna Nordyckiej Rady Ministrów zastrzega jednak. że przed nordycko-bałtyckim krajami jest jeszcze sporo wyzwań, które dziś ciagle spowalniają prace nad rozpoczęciem integracji transgranicznej. – Dostosowanie regulacji każdego z krajów regionu  do jednego standardu jest najbardziej skomplikowanym zadaniem – zauważyła. Dodała, że dopiero wtedy będzie można poświęcić więcej czasu na praktyczne działania. – A pomysłów na wspólne projekty 5G nie brakuje – podkreśliła.

Łotewski minister ochrony środowiska i rozwoju regionalnego Juris Puce w trakcie konferencji 5G Techritory stwierdził, że  z punktu widzenia jego kraju najważniejsze było, że podczas spotkaniu ministrów krajów nordyckich i bałtyckich odpowiedzialnych za rozwój cyfrowy, poruszono kwestię przyjęcia  trzyletniego planu rozwoju cyfrowego i roli Łotwy we wprowadzaniu usługi 5G.

– Wierzę, że na wdrożeniu 5G skorzystają nie tylko  operatorzy telefonii komórkowej, ale także w inne branże, takie jak rolnictwo i logistyka. Może to pomóc w rozwoju gospodarczym całej Łotwy,  dlatego chcemy, aby operatorzy komórkowi tak inwestowali w technologię i rozwiązania 5G, aby  miało to sens dla całej gospodarki – stwierdził Juris Puce.

Premier Łotwy Krisjanis Karins podczas 5G Techritory wyraził przekonanie, że kraje bałtyckie mogą być liderami we wdrażaniu technologii i rozwiązań 5G,

– Mamy technologie, możliwości, przedsiębiorców i ciekawe pomysły. Jesteśmy technologicznie bardzo zdolni i kreatywni, zawsze znajdujemy nowe rozwiązania – stwierdził Karins,