REKLAMA

Krakowski Szpital Uniwersytecki zamawia telefonię stacjonarną

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłosił przetarg na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 1,966 mln zł.

Zamówienie obejmuje usługi telefonii stacjonarnej, zapewnienie dostępu do internetu, dzierżawę niekomutowanych torów telekomunikacyjnych, świadczenie usług transmisyjnych w zakresie dzierżawy łącza do transmisji danych oraz rozbudowę posiadanego systemu centralowego wraz z dostawą wszystkich niezbędnych urządzeń.

Termin składania ofert wyznaczono na 30 listopada 2020 r. Wymagane wadium wynosi: 55 tys. zł. Jedynym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert jest cena.

REKLAMA