AKCJA SPOŁECZNA

Krzysztof Matey w zarządzie PKP Telkol

Krzysztof Matey został powołany na stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu PKP Telkol – operatora telekomunikacyjnego z grupy PKP. Menedżer związany był już niegdyś z tą grupą – w latach 2005-2006 był prezesem zarządu Telekomunikacji Kolejowej.

W ostatnich latach Krzysztof Matey realizował własną działalność doradczą, pełniąc przy tym m.in. funkcję członka rady nadzorczej Agencji Rynku Energii. W latach 2016-2017 był członkiem rady nadzorczej oraz zarządu Exatela.

Z grupą PKP związany był w latach 2006-2008, jako członek zarządu i rady nadzorczej wspomnianej wcześniej Telekomunikacji Kolejowej oraz PKP Informatyka. W latach 90. był dziennikarzem związanym z wydawnictwem ComPress oraz IDG Poland.

Jest absolwentem elektroniki na Politechnice Warszawskiej.