Krzysztof Witoń ambasadorem innowacyjności Klastra Fotoniki i Światłowodów

Krzysztof Witoń, został  wybrany na ambasadora innowacyjności Klastra  Fotoniki i Światłowodów i pod koniec styczna odebrał on od Waldemara Budy, ministra rozwoju i technologii certyfikat potwierdzający nadanie światłowodowemu klastrowi status Krajowego Klastra Kluczowego. 

Takie wyróżnienie otrzymało 20 klastrów. Status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) otrzymują najprężniej działające klastry w Polsce, charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym. Status KKK oznacza, że podmiot jest uznawany za klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Krajowe Klastry Kluczowe przeszły wieloetapową ocenę, w trakcie której zweryfikowane zostały m.in ich doświadczenie; zasoby ludzkie, organizacyjne i finansowe; potencjał gospodarczy czy innowacyjność działań i umiędzynarodowienie. Status KKK przyznawany jest na trzy lata.

Krzysztof Witoń w przeszłości był m.in.: prezesem Hawe, doradcą firm Infinera Corporation i Huawei, wiceprezesem UMC w Ukrainie, czy pełnomocnikiem zarządu Orange Polska (odpowiedzialnym za realizację projektów Sieci Szerokopasmowej). Obecnie prezes zarządu spółki IPT Fiber, komercjalizującej polski światłowód wielordzeniowy.

Klastry z tytułem Krajowego Klastra Kluczowego:

 1. Klaster Dolina Lotnicza,
 2. Klaster Obróbki Metali,
 3. Mazowiecki Klaster ICT,
 4. Polski Klaster Budowlany,
 5. NUTRIBIOMED Klaster,
 6. MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych,
 7. Polski Klaster Technologii Kompozytowych,
 8. Klaster Fotoniki i Światłowodów,
 9. Silesia Automotive & Advanced Manufacturing,
 10. Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa,
 11.  Klaster "Polska Grupa Motoryzacyjna",
 12. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
 13.  Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”,
 14. Śląski Klaster Lotniczy,
 15. Pomorski Klaster ICT Interizon,
 16. Klaster Lifescience Kraków,
 17. Klaster Zrównoważona Infrastruktura,
 18. Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe,
 19. Śląski Klaster NANO,
 20. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu.

– Uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego nie jest zadaniem łatwym – poprzeczka w konkursie ustawiona została wysoko. Status ten mogą uzyskać wyłącznie organizacje klastrowe, które reprezentują sektory czy obszary o dużym potencjale w skali kraju, w których firmy, jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu potrafią ze sobą współpracować i na które możemy liczyć w realizacji zadań o charakterze prorozwojowym – podkreśla Waldemar Buda.