KSC: #polskie5G i sieć łączności w jednym

Aktualizacja 15.10 9:24

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o rozpoczęciu publicznych konsultacji nowego projektu KSC. Potrwają do 22 października, czyli do przyszłego piątku.

– ł.d.

---

Wczoraj Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała kolejny projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – nietypowo, w biuletynie informacji publicznej resortu cyfryzacji, a nie na stronach Rządowego Centrum Legislacji, jak dotychczas. Odwlekany od wielu miesięcy projekt niesie niewiele (poważnych) zmian jeżeli chodzi o organizację systemu kontroli bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz o ograniczenie dostępu do rynku rozwiązań teleinformatycznych. Sporo zmian natomiast dotyczy budowy stacjonarnej i mobilnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Co do kwestii „dostawców wysokiego ryzyka”, czyli realnie możliwości wykluczenia Huawei z dostaw dla rynku mobilnego, to wygląda, że zapisy nie uległy większym zmianom. Praktycznie ostateczne decyzje będą należały do pełnomocnika rządu oraz kolegium ds. cyberbezpieczeństwa, aczkolwiek użyte w projekcie zapisy niedwuznacznie wskazują, jakie mogę być te decyzje i przeciw komu skierowane.

Potwierdza to tezę, że niezrozumiałe przedłużanie prac nad KSC związane było mniej z kwestią Huawei, a bardziej z problemem nadzoru nad projektowanymi sieciami łączności specjalnej/publicznej. Przypadnie on Ministerstwu Obrony Narodowej (ochotę na to miało MSWiA), chociaż finansowanie będzie po części kontrolowało Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Operator strategicznej sieci bezpieczeństwa (OSSB, wcześniej Operator Sieci Komunikacji Strategicznej) będzie miał wyłączność na obsługę szeregu jednostek publicznych, aczkolwiek potencjalnie w związku z ich zadaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Otrzyma również prawo dostępu do komercyjnej i publicznej infrastruktury niezbędnej mu w działalności. Biorąc pod uwagę warunki (jednoosobowa spółka skarbu państwa będąca przedsiębiorcą telekomunikacyjnym), wydaje się, że tę rolę przypisano Exatelowi – przynajmniej w aktualnym stanie rzeczy.

O ile w poprzednich projektach przyjmowano możliwość, że OSSB będzie również pełnił rolę w budowie publicznej sieci 5G, o tyle w ostatnim projekcie jest to już pewnik. To jemu ma przypaść powołanie do życia spółki kapitałowej, która miałaby realizować projekt #polskie5G. Projekt KSC dosyć dokładnie opisuje założenia publicznej sieci. W jej kapitale zakładowym, radzie nadzorczej oraz zarządzie przewagę miałaby mieć strona publiczna. Dla komercyjnych podmiotów zarezerwowano miejsce w projekcie – pod warunkiem, że zdecydują się wziąć udział w dystrybucji pasma 700 MHz. W KSC przeznaczono dla nich 2x20 MHz czyli 2/3 dostępnych zasobów w paśmie 700. 2x10 MHz miałby otrzymać w ramach przydziału OSSB.

Najciekawsze w nowym projekcie KSC jest chyba źródło finansowania budowy OSSB (trudno ocenić, czy jedyne i wystarczające). Utworzonoby mianowicie fundusz celowy na rzecz tego projektu, zasilony połową opłat za dystrybucję częstotliwości 700 MHz oraz 3,4-3,8 GHz (co można szacować na ok. 1,5 mld zł) oraz połową rocznych opłat za prawo dysponowania częstotliwościami. Niejasne jest tylko z projektu, czy chodzi o roczne opłaty tylko za pasma 700 MHz oraz 3,4-3,8 GHz, czy za wszystkie zakresy, jakie rozlicza UKE – to drugie wydaje się bardziej prawdopodobne (ok. 150 mln zł rocznie).