REKLAMA

Kujawska Policja wydzierżawi łącza ETH L2 od Orange

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wydzierżawi łącza sieci ETH L2 na potrzeby KW Policji w Bydgoszczy i 52 jednostek terenowych Policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od Orange Polska, który jako jedyny operator złożył ofertę przetargową. Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 3,146 mln złotych (bez VAT).

Partnerem działu jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę na okres 3 lat przez KW Policji w Bydgoszczy cyfrowych łączy w technologii Ethernet L2 w 52 relacjach wraz z dostawą 52 szt. przełączników sieciowych 48-portowych z wkładkami SFP, ich agregację do serwerowni KWP.

Głównym kryterium udzielenia zamówienia była cena (waga 60). Pozostałe trzy kryteria jakościowe to: czas usunięcia awarii (waga 10), zwiększenie przepustowości łączy (waga 15) oraz technologia łącza w danej relacji (waga 15).