REKLAMA

Kulczyk Investments dofinansował Beyond.pl

W marcu bieżącego roku udziałowcy Beyond.pl podjęli decyzję o kolejnym dokapitalizowaniu spółki – wynika z jej raportu za 2017 r.

Podniesienie kapitału zostało zrealizowane przez utworzenie nowych prawie 141 tys. udziałów, które za kwotę 41 mln zł objął jeden z dotychczasowych udziałowców: KI New Tech s.a.rl. To zarejestrowana w Luksemburgu spółka zależna Kulczyk Investments. W 2017 r. objęła ona także poprzednią emisję udziałów Beyond.pl za wkład finansowy o wartości prawie 6 mln zł. Po ostatnim podniesieniu kapitałów spółki Sebastiana Kulczyka kontrolują 83 proc. udziałów poznańskiego data center. Zastrzyk finansowy był mu potrzebny.

W ubiegłym roku Beyond.pl zanotował 22,3 mln zł przychodów wobec 18 mln zł rok wcześniej. Wzrost wyniósł prawie 24 proc. Spółka ponosi jednak wysokie koszty początkowej inwestycji oraz rozwoju na rynku, efektem czego była strata operacyjna na poziomie 17,2 mln zł i strata netto na poziomie 21,6 mln zł. W porównaniu do 2016 r. strata operacyjna pogłębiła się o 7 mln zł a strata netto o 12 mln zł. Powodem było powiększenie kosztów operacyjnych spółki do 42 mln zł (+40 proc.).

Na koniec 2017 r. Beyond.pl miał 97,5 mln zł zobowiązań długoterminowych z czego 20,5 mln wobec podmiotów powiązanych. Reszta przypadała na niespłaconą jeszcze część kredyt inwestycyjnego, jakiego spółce udzielił bank PKO BP.

Spółka zawarła aneks do tej umowy kredytowej z bankiem PKO BP, na mocy której przedpłaciła 35 mln zł rat kapitałowych za okres marzec 2018 - grudzień 2020 oraz za okres marzec-grudzień 2026, zawieszając do 2021 r. spłatę kredytu. Termin całkowitej spłaty został skrócony o 10 miesięcy do lutego 2026 r.

W ubiegłym roku Beyond.pl poniósł ponad 4 mln zł kosztów odsetkowych. Aneksowanie umowy z PKO BP zbiegło się w czasie z decyzją o zastrzyku kapitałowym dla Beyond.pl.

Na koniec roku 2017 w Beyond.pl pracowało ponad 50 osób.

Informacja o wynikach Beyond.pl w 2017 r.
Rachunek zysków i strat Beyond.pl w 2017 r.
Bilans Beyond.pl w 2017 r.

REKLAMA