REKLAMA

Kwartalny rekord we wdrażaniu francuskich sieci FTTP

W zasięgu francuskich sieci światłowodowych FTTP (Fiber to the Premise) w III kwartale br. znalazło się kolejnych 1,2 mln domów i firm, co oznacza kolejny rekord w stosunku do poprzedniego kwartału, który też był rekordowy (1,1 mln lokalizacji). Ogółem 16,7 mln punktów ostatniej mili miało dostęp do usług FTTP, co stanowi wzrost o 34 proc. rok do roku, podał francuski regulator Arcep w swoim najnowszym raporcie na temat stacjonarnego internetu szerokopasmowego.

Kwartalny wzrost obejmował prawie 340 tys. dodatkowych przyłączeń ostatniej mili do sieci światłowodowych realizowanych z inicjatywy publicznej na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia. Przy uwzględnieniu sieci kablowych i VDSL według stanu na koniec września, 22,4 mln francuskich domów i firm miało możliwość skorzystania z szybki łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 30 Mb s, co stanowi wzrost dostępności o 14 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

REKLAMA

Arcep zwraca uwagę, że Orange i SFR powinni jeszcze bardziej przyspieszyć wdrażanie FTTP, jeśli mają wywiązać się ze zobowiązań pokryciowych podjętych w ramach umowy AMII, która dotyczy głównie miast średniej wielkości, gdzie obaj operatorzy inwestują bez pomocy dotacji publicznych.

Liczba subskrypcji FTTP wzrosła o 47 proc. rok do roku do 6,4 mln (co odpowiada 21,5 proc. całego rynku stacjonarnego internetu szerokopasmowego we Francji).

Ogólnie, liczba stałych łączy szerokopasmowych od czerwca wzrosła o prawie 170 tys. do 29,5 mln do końca września. Z tej liczby 10,6 mln abonentów otrzymało prędkości ponad 30 Mb/s za pośrednictwem: FTTP, sieci kablowych, VDSL i LTE.