REKLAMA

Leon przekroczył 15 mln zł

Rybnicki operator opublikował raport finansowy za 2021 r. W tym okresie spółka zanotowała 15,4 mln zł przychodów, ponad 2 mln zł dodatniego wyniku EBITDA, blisko 1 mln zł zysku operacyjnego oraz 744 tys. zł zysku netto. Operator podniósł przychody o 4,3 proc. przy spektakularnym wzroście efektywności finansowej (kilkadziesiąt procent).

Przychody Leona rosły szybciej, niż koszty działalności (spadły nakłady na „Usługi obce”), ale ponadto operator zainkasował w 2021 r. (podobnie jak rok wcześniej) ponad 400 tys. zł dotacji, co wpłynęły na poziom zysków.

Ponad 500 tys. zł z wypracowanego zysku netto przeznaczone zostało na kapitał zapasowy. 235 tys. zł zostało wypłacone w formie dywidendy udziałowcom firmy.

W minionym okresie spółka spłaciła 600 tys. pożyczek długoterminowych (co przełożyło się na spadek kosztów odsetkowych), natomiast z 75 tys. na 154 tys. zł zwiększyła wartość pożyczek krótkoterminowych.

Inwestycje w środki trwałe wyniosły ponad 600 tys. zł.

Leon działa w południowej części woj. śląskiego. Spółka należy do dziesięciu osób fizycznych, z których żadna nie przekracza 18 proc. w kapitale spółki (głównych udziałowców jest pięciu). Leon Sp. z o.o. zatrudnia ponad 60 osób (cała grupa o 20-30 osób więcej).