REKLAMA

Liczba samorządowych hotspotów nie może przebić poziomu 6 tys.

Urząd Komunikacji Elektronicznej podał, że na koniec 2020 r. na terenie Polski działało 5 681 samorządowych hotspotów, podczas gdy w 2017 r. oraz 2018 r. było to odpowiednio 5 623 oraz 5 965, natomiast w 2019 r. – 5 583.

Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba hotspotów nieznacznie się wahała, pozostając generalnie na zbliżonym poziomie.

W 2020 r. UKE prowadził również prace nad stworzeniem narzędzia umożliwiającego samodzielne zasilanie bazy danych hotspot przez JST. Dzięki narzędziu samorządy będą miały możliwość dodawania oraz usuwania hotspotów z bazy danych.

UKE liczy, że w ten sposób udoskonalony zostanie proces zarządzania wykazem hotspotów należących do JST, a sama baza będzie aktualizowana w możliwie najsprawniejszy sposób. Narzędzie ma pozwolić również na lokalizację hotspotów na zintegrowanej mapie, która będzie dostępna dla wszystkich użytkowników. Narzędzie ma zostać udostępnione jeszcze w tym roku.