REKLAMA

Liczba wdrożeń Telco MEC gwałtownie wzrośnie do 2025 r.

Rok 2021 jest postrzegany przez analityków IDC (International Data Corporation) jako rok przyspieszenia inwestycji w architektury sieciowe MEC (Multi-access Edge Cloud). Budową MEC w celu dostarczania usług wrażliwych na opóźnienia na obrzeżach sieci jest zainteresowanych wielu graczy rynkowych, w tym: operatorzy sieci bezprzewodowych i przewodowych, firmy kablowe, dostawcy systemów CDN (Content Delivery Networks) oraz dostawcy usług chmurowych.

Oprócz łączności, MEC zapewnia również organizacjom możliwość hostowania aplikacji zarówno lokalnie, jak i w brzegowych lokalizacjach w chmurze. Potencjalne korzyści obejmują: możliwość spełniania rygorystycznych zasad dotyczących ruchu danych, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę kontroli i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Według IDC, wdrożenia, opracowywanie produktów i migracje do architektur natywnych dla chmury przez głównych graczy rynkowych (operatorów telekomunikacyjnych, hiperskalerów i dostawców infrastruktury operatorskiej) – pozostają jeszcze w fazie rozwoju.

Analitycy IDC uważają, że większość inwestycji operatorów w rozwiązania MEC będą napędzać: ogólne przyspieszenie rozwoju ekosystemu mobilnej chmury brzegowej, inwestycje operatorów sieci kablowych i systemów hybrydowych w rozwiązania edge oraz dostawców usług chmurowych obsługujących obciążenia brzegowe sieci i współpracujących z operatorami telko w celu zapewnienia rozwiązań MEC dla przedsiębiorstw.

IDC prognozuje w raporcie Worldwide Carrier Multi-Access Edge Cloud Software Forecast, 2021-2025, że  światowe przychody z rozwiązań MEC, w tym z technologii VNF (virtual network functions), NFVI (network functions virtualization infrastructure) i CNF (cloud-native network functions), w brzegowej chmurze operatorskiej w ramach czterech subsegmentów rynkowych (mobile edge, wireline edge, cable edge i CDN edge) wzrosną z 3,5 mld dolarów w 2020 r. do 16,7 mld dolarów w 2025 r., co oznaczać będzie średnioroczny wzrost (CAGR) na poziomie 37 proc. w latach 2020-2025.

Ponieważ MEC staje się realną opcją dla różnych pionów korporacyjnych, staje się też kluczową siłą napędową nowych strumieni przychodów poza łącznością i ma kluczowe znaczenie dla operatorów sieci komórkowych, którzy próbują zarabiać na 5G. Chociaż inwestycje w edge są obecnie głównie związane z 5G/MEC, spodziewamy się, że wydatki na rozwiązania edge wzrosną na rynku sieci stacjonarnych, a operatorzy sieci kablowych MSO (Multiple System Operators), CDN i dostawcy usług przewodowych będą budować platformy brzegowe zapewniające niskie opóźnienia, dostępność i bezpieczeństwo dla aplikacji korporacyjnych nowej generacji – powiedział cytowany w komunikacie Ajeet Das, dyrektor ds. badań, Carrier Network Infrastructure w IDC.