AKCJA SPOŁECZNA

Lidia Stępińska-Ustasiak z-cą dyrektora w Dep. Spraw Zagranicznych UKE

Z dniem 1 października Lidia Stępińska-Ustasiak, radca Prezesa UKE, obejmie funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych, gdzie będzie zarządzała pracami Wydziału Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi oraz Wydziału Współpracy Społeczno-Gospodarczej.

Z UKE Stępińska-Ustasiak związana jest od lipca 2017 r., kiedy zaczęła kierować pracami Wydziału Polityki Społecznej i Korporacyjnej. Od początku pracy w UKE jest także zaangażowana w międzynarodową działalność Urzędu. Od marca 2019 r. przewodniczy pracom Group on Capacity Building Initiatives (GCBI), która doradza Dyrektorowi Biura Rozwoju Telekomunikacji w ITU.

Stępińska-Ustasiak jest doktorem socjologii, ukończyła Uniwersytet Warszawski. Posiada również dyplom magistra w dziedzinie nauk społecznych Lancaster University.

Do UKE przeszła z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim (ICM). W latach 2008-2013 była kierownikiem ds. komunikacji korporacyjnej w UPC Polska, pełniąc jednocześnie funkcję rzecznika prasowego spółki. Wcześniej odpowiadała za komunikację wewnętrzną i PR produktowy w Orange (2003-2007) i Amice Wronki (2002-2003).