REKLAMA

REKLAMA: LIM DC2 – trzeba się spieszyć po nową powierzchnię!

REKLAMA

LIM Center Sp. z o.o. poinformowała o zakończeniu nowej inwestycji. Dzisiaj spółka formalnie oddaje do użytku ok. 300 m2 nowej powierzchni serwerowej pod 96 szaf telekomunikacyjnych. Budowę tej powierzchni spółka anonsowała w ubiegłym roku i udało się ją ukończyć zgodnie z planem. Chociaż inwestycja jest świeża, to nie zostało już wiele wolnej powierzchni do sprzedaży.

– Kontraktacja powierzchni na dzień 1 lutego, czyli dzień formalnego oddania do użytku po wykonaniu wszelkich niezbędnych testów, wynosi 80 proc. – mówi Robert Ogiejm-Oheim, doradca zarządu ds. telekomunikacji w spółce LIM.

Do głównych klientów LIM DC należą nieodmiennie operatorzy telekomunikacyjni, którzy zajęli również nową powierzchnię. Są pośród nich zarówno podmioty duże, jak i lokalni gracze, którzy w LIM DC chętnie budują styki z jednym z popularnych węzłów wymiany ruchu, by korzystać z udostępnianych w nim usług. Pojawiło się również kilka firm zagranicznych zza wschodniej granicy.

Mniejsze podmioty dzierżawią w LIM DC pojedyncze lub multiplikowane moduły 1U, a większe firmy całe szafy telekomunikacyjne, lub po kilka szaf. Największy z klientów centrum dzierżawi 12 szaf

Z uwagi na lokalizację w kluczowym węźle telekomunikacyjnym kraju, LIM DC nie próbuje konkurować o klientów ceną. Niemniej, zdaniem Roberta Ogiejma-Oheima, mimo dużego popytu na powierzchnię serwerową trudno realnie myśleć o podwyżkach cen, która dzisiaj są na maksymalnym poziomie akceptacji klientów. Kolokacyjnego biznesu nie psują na razie podwyżki cen energii elektrycznej w Polsce, chociaż jako zmienna kosztowa są całkowicie po stronie klientów, rozliczanych za realne zużycie.

LIM DC opiera dzisiaj sprzedaż na telekomach, ale planuje dywersyfikację na nowe kategorie klientów jak na przykład firmy medialne, które także potrzebują pewnych i dobrze zlokalizowanych zasobów serwerowych do sprawnej dystrybucji rosnącego wolumenu treści w sieciach IP (warto przypomnieć, że w tym roku w Polsce możemy spodziewać debiutu co najmniej dwóch bardzo ważnych platform streamingowych – HBO MAX oraz Disney+). Dlatego też LIM DC planuje w tym roku zaistnieć w świadomości i budować rozpoznawalność swojej marki w branży medialnej.

W ubiegłym roku spółka sygnalizowała rozpoczęcie w czerwcu 2022 r. kolejnej inwestycji – pod warunkiem, że uda się skomercjalizować zgodnie z planem oddawaną właśnie do użytku powierzchnię.

– Czerwcowy (a nawet wcześniejszy) termin kontraktacji 100 proc. dostępnej w LIMDC2 powierzchni wydaje się bardzo realny – mówi Robert Ogiejm-Oheim.

Potwierdza on również plan rozpoczęcia w połowie roku prac nad nową powierzchnią. W ramach kończonej dzisiaj inwestycji przewidziano już nawet nadmiar zasobów (głównie po stronie zasilania) na potrzeby kolejnej inwestycji. Przypomnijmy, że powstanie następne 300 m2 powierzchni kolokacyjnej pod 110 szaf telekomunikacyjnych. Terminu zakończenia inwestycji i rozpoczęcia sprzedaży usług na nowej powierzchni można się spodziewać w grudniu bieżącego roku lub nawet wcześniej.

W LIM DC zbiega się obecnie około 12 tys. par włókien optycznych operatorów ogólnopolskich, lokalnych i międzynarodowych. Daje to możliwość wymiany ruchu oraz dostępu do sieci transmisyjnej wszystkich liczących się operatorów telekomunikacyjnych, krajowych i zagranicznych, oraz skraca do minimum 1-2 dni czas realizacji punktów styku oraz obniża koszty ich budowy.

REKLAMA