AKCJA SPOŁECZNA

Branża telko prosi KE o interwencję w sprawie ustawy abonamentowej

Siedem izb gospodarczych uważa, że nowelizacja ustawy o abonamencie radiowo-telewizyjnym może naruszać prawo unijne. Dlatego skierowały do Komisji Europejskiej list z prośbą o interwencję.

Zastrzeżenia izb budzi pomysł resory kultury dotyczący nałożenia na operatorów płatnej telewizji obowiązku przekazywania informacji o klientach Poczcie Polskiej, by ta mogła pobierać abonament. W czasie konsultacji projekt został skrytykowany przez izby reprezentujące branżę telekomunikacyjną i medialną. Wytykano liczne błędy i uchybienia projektu.

Sygnatariuszami listu są:

  • Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,
  • Krajowa Izba Gospodarcza,
  • Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej,
  • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,
  • Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom,
  • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,
  • Związek Pracodawców Prywatnych Mediów.

Treść pisma izb gospodarczych do Komisji Europejskiej