Łódzka Policja skorzysta z telefonii komórkowej T-Mobile

W postępowaniu przetargowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na świadczenie przez trzy lata usług telefonii komórkowej spośród trzech złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę T-Mobile Polska (1,073 mln zł). Całkowita końcowa wartość (bez VAT) umowy wynosi 1,234 mln zł.

Dwaj pozostali operatorzy uczestniczący w przetargu to Polkomtel (z ofertą 1,143 mln zł) i Orange (1,211 mln zł). Przy udzielaniu zamówienia brano pod uwagę dwa kryteria: cenę (waga 60) oraz okres gwarancji (waga 40).

Zamówienie obejmuje świadczenie usług telefonii komórkowej dla KWP w Łodzi wraz z przeniesieniem istniejących już 2100 numerów oraz dostawą 100 nowych telefonów komórkowych.

Zamawiający zakupi i uruchomi w sieci wykonawcy:

  • 2200 sztuk kart SIM z przeznaczeniem świadczenia usług telefonii komórkowej,
  • 60 sztuk kart SIM do internetu bez limitu ze stałym adresem IP.