REKLAMA

Lotos Petrobaltic kupił usługi Tetra w spółce z grupy Energa

System łączności krytycznej Tetra wdrożony i stosowany w grupie Energa, został przetestowany także w ratownictwie morskim i medycznym na Pomorzu. Na jego wykorzsytnie zdecydowal się także Lotos Petrobaltic, ktory podpisał w tej sprawie umowę ze spółką Enspirion (świadczącej m.in. usługi łączności dyspozytorskiej) z grupy Energa.

Enspirion, który obecnie jest jedynym podmiotem w Polsce oferującym usługę telekomunikacyjną Tetra, komercyjnie będzie świadczyć dla Lotos Petrovaltic usługi łączności krytycznej Tetra, na które składają się: komunikacja głosowa w cyfrowym standardzie radiowym Tetra w trybie grupowym i indywidualnym, usługi lokalizacji, transmisja krótkich wiadomości tekstowych. System spełnia warunki łączności krytycznej, do których zaliczają się m. in. podtrzymanie zasilania przez 36 godzin oraz szyfrowanie połączeń.

Usługa Tetra, która będzie wykorzystywana przez Lotos Petrobaltic, jest nietypowa ze względu na zastosowanie w akwenie morskim. Jednak testy potwierdziły, że sprawdziła się ona na Morzu Bałtyckim, gdzie Lotos Petrobaltic prowadzi prace wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego. W ramach testów dwa statki obsługujące platformy wiertnicze i wydobywcze ATHS Bazalt i PSV Sylur zostały wyposażone w radiotelefony pozwalające na stałą komunikację z dyspozytorem na lądzie. Zdecydowano, że system zostanie zainstalowany na platformach i czterech statkach obsługujących platformy. Energa podkreśla, że tego typu morskie instalacje sieci łączności krytycznej Tetra będą mogły także obsługiwać projekty energetyczne, m. in. farmy wiatrowe offshore.

– Projekt udostępnienia Tetra, który na rzecz Grupy Energa realizuje Enspirion, ma na celu wykorzystanie potencjału sieci Tetra dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i publicznego obywateli – mówi Tomasz Lesiewicz, prezes Enspiriona. – W sytuacjach kryzysowych niezawodna łączność to rzecz kluczowa nie tylko dla energetyki, lecz również dla szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa publicznego. W kolejnych etapach rozwoju projektu będziemy poszukiwać partnerów i klientów, dla których niezawodna łączność jest kluczowa zarówno w codziennej pracy czy służbie, jak też podczas sytuacji kryzysowych. Udostępnienie sieci łączności krytycznej Tetra to przykład racjonalnego gospodarowania zasobami. Jest to szczególnie ważne, gdyż rozbudowa sieci tego typu pochłania znaczne nakłady środków, a Polska jest obecnie jedynym w Europie krajem, który nie posiada ogólnonarodowej sieci łączności krytycznej. Zamierzamy w krótkim czasie znacznie rozszerzyć zasięg naszej usługi bazującej na sieci wybudowanej przez spółkę Energa Operator – zapowiada.

Umowa podpisana z Lotos Petrobaltic pozwoli wyposażyć w usługę łączności krytycznej jednostki pływające, platformy oraz siedzibę spółki na lądzie. W przyszłości Lotos Petrobaltic będzie mógł łączyć się bezpośrednio m.in. z pozostałymi spółkami grupy Lotos i służbami portowymi.

– Infrastruktura Tetra wybudowana przez spółkę grupy Energa pokrywa swoim zasięgiem również obszar działalności morskiej naszej firmy na Morzu Bałtyckim. Ogromnym atutem tego systemu jest doskonała jakość i pewność połączeń, co w służbie morskiej ma ogromne znaczenie przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Zapewni to dodatkową łączność dyspozytorów na lądzie z załogami platform wiertniczych i wydobywczych oraz ze statkami obsługującymi logistykę morską w grupie Lotos Petrobaltic. Obecnie planujemy wykonanie instalacji na wszystkich naszych statkach i platformach. Natomiast w przyszłości rozważamy też uruchomienie dodatkowej stacji bazowej na złożu B8, która zwiększy zasięg systemu m.in. dla morskich służb ratownictwa oraz dla planowanych projektów energetycznych, czyli morskich farm wiatrowych – mówi Grzegorz Strzelczyk, prezes Lotos Petrobaltic.

System łączności krytycznej Tetra został też przetestowany m.in. przez Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa SAR oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne (m.in. w województwie pomorskim).

REKLAMA