REKLAMA

Lotos Petroblatic kupuje łączność Tetra od spółki Orlenu

Lotos Petrobaltic będzie korzystać z łączności krytycznej TETRA. Usługę tę kupi od Enspiriona, spółki zależnej Energi z Grupy Orlen. 28 września br. podpisany został dwuletni kontrakt pomiędzy spółkami.

Infrastruktura sieci TETRA pokrywa się z obszarem działalności spółki Lotos Petrobaltic na Morzu Bałtyckim. Dlatego już w 2019 roku nawiązano pierwszą, próbną współpracę w tym obszarze. W ramach ówczesnego porozumienia Enspirion wyposażył w usługę łączności krytycznej jednostki pływające, platformy oraz siedzibę Lotos Petrobaltic na lądzie. Po ponad roku testów podjęto decyzję o wykorzystaniu systemu TETRA jako bezpiecznego środka łączności pomiędzy centrum dyspozytorskim oraz swoimi platformami morskimi i statkami pracującymi w rejonie bałtyckich koncesji Lots Petrobaltic.

– Usługa łączności krytycznej TETRA dzięki cyfrowej jakości połączenia jest chętnie wykorzystywana przez załogi statków do kontaktu z dyspozytorem w bazie lądowej Lotos Petrobaltic czy załogami platform w obszarach niedostępności zasięgu telefonów komórkowych. Łączność systemu TETRA zdała egzamin ze swojej sprawności, gdy statek PSV SYLUR z Grupy Kapitałowej Lotos prowadził z sukcesem prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej BALTIC II, położonej na zachód od Ławicy Słupskiej. Widzimy duży potencjał w wykorzystaniu usługi łączności TETRA także w trakcie przyszłych prac prowadzonych przez Lotos Petrobaltic na morskich farmach wiatrowych – mówi Grzegorz Strzelczyk, prezes Lotos  Petrobaltic.

Aktualnie sieć TETRA zapewnia zasięg ok. 55 km w głąb morza, co dla Enspiriona stanowi potencjał dla świadczenia usług łączności również dla innych podmiotów działających na południowym Bałtyku – przede wszystkim dla PKN Orlen, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), ale także dla wielu firm prowadzących badania i pomiary na tej części akwenu.