AKCJA SPOŁECZNA

Lovo może skorzystać z trzech sieci w biurowcu w Warszawie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Lovo do nieruchomości w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7 , w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu świadczenia tam usług telekomunikacyjnych. Mieści się tam to 8-kondygnacyjny budynek biurowy, oferujący około 9 tys. m2 powierzchni do wynajęcia.

Współwłaścicielami budynku są spółki Juma oraz Airtech, do których Lovo zwróciło się w tej sprawie w grudniu 2017 r. Ze względu na niezawarcie umowy o dostępie, operator w maju 2018 r. skierował sprawę do UKE. We wniosku zażądał zapewnienia mu możliwości nieodpłatnego wykorzystywania istniejącego światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego oraz istniejącej światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku. W przypadku zaś gdyby ekonomicznie i technicznie możliwe było powielenie tejże infrastruktury wniósł o umożliwienie nieodpłatnego doprowadzenia światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku oraz umożliwienie nieodpłatnego wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli nie istnieje instalacja telekomunikacyjna budynku przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s/

Operator wnioskował też o umożliwienie mu nieodpłatnego korzystania z punktu styku w budynku. W trakcie postępowania Lovo poinformowało, że zależnie od uwarunkowań technicznych planuje wykonać radiolinię albo światłowodowe przyłącze do budynku,

Ostatecznie Lovo niewiele wskórało u regulatora, bo ten zgodził się tylko na:

  1. wykonanie przez Lovo przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.

To dlatego, że w trakcie postępowania UKE ustalił, że w budynku istnieją instalacje telekomunikacyjne, wykonane w technologii światłowodowej należące: do Tel-Team Inwestycje z Zielonki, spółki Inwep z Łomianek i Netii. Każda z tych firm zadeklarowała, ze jest gotowa udostępnić swą sieć Lovo.

UKE ocenił, że instalacje telekomunikacyjne każdego z operatorów spełniają zapotrzebowanie Lovo w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych. Nie ma więc potrzeby, by ponosił on kosztu budowy własnej instalacji telekomunikacyjnej budynku w sytuacji możliwości skorzystania już z istniejących zasobów.

Regulator ustalił też, że na w budynku przy ul. Kolejowej 5/7 nie istnieją budynkowe przyłącze telekomunikacyjne oraz instalacja telekomunikacyjna , a co za tym idzie także punkt styku, należące do właściciel biurowca, które Lovo mogłoby wykorzystać. Dlatego też, umorzył postępowanie dotyczące tej kwestii.