Lovo nie wybuduje swej sieci w Roma Office Center

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki Lovo do nieruchomości i  biurowca Roma Office Center w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A w celu świadczenia tam usług telekomunikacyjnych. Budynek wziął swoją nazwę od stojącego obok teatru muzycznego Roma, a zarządza nim spółka Roma Office Center. Lovo to natomiast operator, który działa w segmencie B2B i świadczy usługi dla innych operatorów, resellerów oraz klientów biznesowych.

Operator próbował porozumieć się w tej sprawie ze spółką Roma Office Center od grudnia 2017 r.. jednak bez powodzenia. W tej sytuacji w maju 2018 r. skierował sprawę do UKE. We wniosku Lovo zawarło żądanie, polegające na zapewnieniu jej możliwości nieodpłatnego wykorzystywania istniejącego światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego oraz istniejącej światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku. Lovo wnioskowało też, że chciałaby wybudować instalację telekomunikacyjną w budynku gdyby istniejąca tam infrastruktura i nie była przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s lub była niedostępna.

W trakcie postępowania okazało się, że w budynku światłowodowej instalacje telekomunikacyjne mają: Citimedia.pl, StarNet Telekom oraz Netia i mogą być one udostępnione Lovo. UKE odmówił więc wydania operatorowi decyzji umożliwiającej mu wykonania własnej światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w biurowcu przy Nowogrodzkiej.

Zgodnie z projektem decyzji Lobe jest uprawniona jedynie do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.