AKCJA SPOŁECZNA

Lovo niewiele wskórało dziwnymi unikami

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Lovo do nieruchomości i budynku położonego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18A, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. Mieści się tam kompleks biurowy Business Garden II oferujący ponad 17 tys. m2 powierzchni biurowej do wynajęcia. Obiektem zarządza spółka Vastint Poland.

Lovo skontaktowało się z nią w grudniu 2017 r. składając wniosek o zawarcie umowy na dostęp do nieruchomości i budynku w celu zapewnienia telekomunikacji. Do porozumienia jednak nie doszło i operator w maju 2018 skierował sprawę do UKE.

Lovo żądało wydania decyzji ustalającej warunki pozwalającej jej na wykorzystywanie istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej w budynku, umożliwienia doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego, wykonania światłowodowej instalacji
telekomunikacyjnej oraz umożliwienia korzystania z punktu styku.

Co jednak ciekawe, w trakcie postępowania właściciel i zarządca budynku informował UKE, że jest otwarty na współpracę z operatorami i każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, w tym Lovo ma dostęp do budynku. Co więcej, podejmował próby nawiązania negocjacji z Lovo, jednak operator „zaprzestał odbierania rozmów telefonicznych” od Vastint Poland. Jednocześnie zarządca oświadczył, że podtrzymuje gotowość do zawarcia umowy z Lovo.

W tej sytuacji regulator wezwał operatora o ustosunkowanie się do oświadczenia Vastint Poland próbując ustalić, dlaczego Lovo nie odpowiada na próby kontaktu ze strony zarządcy budynku w celu ugodowego załatwienia sprawy i ustalenia warunków dostępu. Operator nie udzielił odpowiedzi na wezwania. UKE musiał więc dokonać sam oceny stanu faktycznego na podstawie całokształtu materiału dowodowego, biorąc pod uwagę fakt, że Lovo nie do końca chciało w tej sprawie współpracować.

Projekt decyzji w niewielkim stopniu może satysfakcjonować Lovo, bowiem zgodnie z nim operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt zakłada także odmowę uwzględnienia wniosku operatora zarówno w zakresie możliwości wykonania, jak i wykorzystania instalacji telekomunikacyjnej budynku.

UKE ustalił bowiem, że w budynku znajdują się instalacje telekomunikacyjne światłowodowe pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, których właścicielami są: Netia, Tel-Nap oraz Starnet Telecom. Każdy z operatorów był też gotów udostępnić infrastrukturę Lovo. W ocenie jak najbardziej spełniają one zapotrzebowanie Lovo w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych. Dlatego regulator uznał za bezzasadne ponoszenie kosztu budowy własnej instalacji telekomunikacyjnej budynku w sytuacji możliwości skorzystania już z istniejących.

UKE ustalił także, że zarządca kompleksu biurowego nie jest ani właścicielem przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzonego do budynku, ani punkt styku znajdującego się w nim. Dlatego też umorzył postępowanie w tym zakresie.