REKLAMA

Lubelska Policja wydzierżawi łącza telekomunikacyjne na 3 lata

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłosiła podzielony na cztery części przetarg na dzierżawę przez okres 36 miesięcy łączy telekomunikacyjnych na potrzeby KW Policji w Lublinie oraz KMP w Chełmie i Zamościu. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT to 4,421 mln zł.

Przy wyborze oferty w przypadku 3 części zamówienia podstawowym kryterium branym pod uwagę będzie cena (60 proc.). Pozostałe dwa to czas usunięcia awarii (20 proc.) i  średnia przepływność transmisji (20 proc.)

Zamówienie podzielone na 4 części obejmuje dzierżawę łączy telekomunikacyjnych w relacjach:

  1. od KMP w Chełmie do lokalnych jednostek organizacyjnych,
  2. od KWP w Lublinie do lokalnych jednostek organizacyjnych,
  3. od KMP w Zamościu do lokalnych jednostek organizacyjnych,
  4. od VI Komisariatu Policji w Lublinie do ul. Hutniczej 28, Lublin (tutaj przy ocenie ofert uwzględniono dwa kryteria: cena oferty (60 proc) oraz czas usunięcia awarii (40 proc.)

Termin składania ofert wyznaczono na 20 marca 2019 r. Wymagane wadium w poszczególnych zadaniach: cz.1 – 11 tys. zł, cz.2 – 18 tys. zł, cz.3 – 17 tys. zł, cz.4  – 15 zł.

REKLAMA