REKLAMA

Lubelskie kontynuuje walkę z e-wykluczeniem

Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim zapowiada kontynuację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu województwa lubelskiego”.

Przypomina, że efektem trzech edycji projektu (realizowanych jeszcze w ramach 8.3 POIG) było zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu oraz dostarczenie niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla gospodarstw domowych. Za sumę ponad 41 mln zł zakupiono wówczas 7 tys. zestawów komputerowych z dostępem do internetu, ponad 6 tys. urządzeń wielofunkcyjnych i 3 tys. dysków zewnętrznych, które trafiły do gospodarstw domowych korzystających z systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, samotnych rodziców, osób z grupy 50+, dzieci i młodzieży wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz do instytucji publicznych, jak biblioteki, szkoły, instytucje kultury, placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy pomocy społecznej.

– Projekt ten będziemy realizować także w roku bieżącym. Zamierzamy zapewnić usługi dostępu do internetu dla kolejnych 3 tys. lokalizacji, zakupić ponad 3 tys. zestawów komputerowych oraz ponad 4 tys. urządzeń wielofunkcyjnych i dysków zewnętrznych – zapowiada wicemarszałek.

Zwraca też uwagę, że ponad 300 tys. mieszkańców województwa lubelskiego uzyskało możliwość dostępu do szerokopasmowego internetu dzięki realizacji programu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Za ponad 385 mln zł wybudowaliśmy ponad 2,9 tys. km sieci internetu szerokopasmowego, 14 węzłów szkieletowych i 298 węzłów dystrybucyjnych. Sieć zlokalizowana została aż w 196 gminach regionu, przy ogólnej liczbie 213 gmin.

– Aktualnie rozpoczynamy wdrażanie projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski południowo-wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020. Program przewiduje objęcie działaniami szkoleniowymi z zakresu kompetencji cyfrowych 6,2 tys. osób powyżej 25. roku życia z terenu dwóch województw: lubelskiego oraz podkarpackiego. Adresatami projektu są gminy, które na przeprowadzenie tematycznych szkoleń otrzymają dofinansowanie w wysokości 100 proc. – mówi Grzegorz Kapusta.