REKLAMA

Lukman zaoferuje telewizję w sieci radiowej

To jeden z efektów projektu rozwojowego, jaki prowadzi operator, a o którym informuje w sprawozdaniu za 2018 r. Zgodnie z treścią sprawozdania, projekt ten miał się zakończyć w maju 2019 r.

Przedmiotem projektu jest budowa zaplecza infrastrukturalnego, które umożliwi świadczenie następujących usług:

  • L-CDN – dostarczeniu sygnałów TV z serwerowni Lukman do sieci operatorów ISP;
  • L-DRM – usługa dystrybucji treści TV zabezpieczonych cyfrowo;
  • Telewizja IP – przesyłanie cyfrowego sygnału TV w sieciach szerokopasmowych opartych na protokole IP – w tym w sieciach radiowych.

Wartość projektu, zgodnie z biznesplanem, wynosiła ponad 6 mln zł z czego niespełna połowa pochodziła z funduszy unijnych (RPO Województwa Lubelskiego). W ramach tego projektu Lukman sfinansował również adaptację serwerowni i pomieszczeń technicznych w Łukowie. Infrastrukturę serwerową dostarczył Komputronik (656 tys. zł brutto) a system dystrybucji strumieni wideo – wrocławski Korbank (4,137 mln zł brutto).

Komercjalizacja tego projektu, to – wedle zarządu – jeden z głównym punktów działania operatora w 2019 r. Spodziewa się on z tego tytułu 1 mln zł dodatkowych przychodów w roku bieżącym i 3 mln zł (łącznie) do 2021 r.

Drugim celem strategicznym Lukmana na bieżący rok są akwizycje konkurencyjnych sieci operatorskich.

W 2018 r. Lukman Multimedia zanotował 8,7 mln zł przychodów, 1,4 mln zł dodatniego wyniku EBITDA, 609 tys. zł zysku operacyjnego i 134 tys. zł zysków netto. Mimo 5-proc. spadku przychodów, spółka poprawiła wyniki finansowe: znacznie zwiększyła wartość wyniku EBITDA, wypracowała zysk operacyjny i zysk netto w miejsce strat z 2017 r. Nie miało to jednak w pełni związku z podstawową działalnością, ponieważ na sprzedaży Lukman zanotował straty, podczas gdy zyski dały mu znacznie wyższe, niż w 2017 r. „Pozostałe przychody”.

Na spadek przychodów wpływ miało znaczne ograniczenie sprzedaży „towarów i materiałów”, wobec stabilnej sprzedaży „produktów”.

Na koniec 2018 r. Lukman miał prawie 13 mln zobowiązań z czego prawie 10 mln zobowiązań krótkoterminowych (7,7 mln zł wartości kredytów). Spółka poniosła 472 tys. zł kosztów odsetkowych.

W sprawozdaniu za 2018 r. spółka podaje, iż obsługuje 11 tys. klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. We własnym serwisie internetowym podaje liczbę 14 tys.

Wyniki finansowe Lukman Multimedia za 2018 r. (XML/ZIP)
Sprawozdanie zarządu Lukman Multimedia za 2018 r. 
(PDF)