[Aktualizacja] Macquarie dofinansował Fiberhost

Aktualizacja 15.09.2023

Z dokumentów złożonych w sądzie rejestrowym wynika, że nowe akcje zostały objęte w zamian za 6 mln zł.

---

W aktach rejestrowych hurtowej sieci Fiberhost odnotowane zostało podniesienie kapitałów spółki. Wzrosły one z wartości 679,6 tys. zł na 739,6 tys. zł. Kapitał wzrósł prawie o 9 proc. Podniesienie dokonane zostało poprzez utworzenie 600 nowych akcji (teraz jest ich 7 396).

– Podjęliśmy decyzję o dokapitalizowaniu w drodze emisji nowych akcji, które zostały objęte w całości przez dotychczasowego właściciela. Struktura właścicielska Fiberhost pozostaje więc bez zmian – informuje Karolina Pawlik, rzeczniczka Fiberhostu.

Jak podaje, nowe akcje zostały objęte w zamian za wkład pieniężny, ale nie mówi jaką cenę emisyjną nowych akcji ustalono.

W ubiegłym roku Fiberhost miał 317,4 mln zł przychodów i 37 mln zł zysku operacyjnego, ale ponad 54 mln zł straty netto. Straty spółki wynikają przede wszystkim z wysokich kosztów obsługi zadłużenia (131 mln zł w 2022 r.).

Jedynym właścicielem Fiberhostu jest Odin Holdings s.a.r.l. – wehikuł finansowy należący do funduszu zarządzanego przez firmę inwestycyjną Macquarie.