REKLAMA

Macro Games będzie dostawcą gier mobilnych dla T-Mobile

Firma Macro Games z Wrocławia zawarła umowę ramową z T-Mobile Polska dotyczącą współpracy przy produkcji i dystrybucji gier mobilnych. Operator będzie  będzie płacić wrocławskiej spółce wynagrodzenie miesięczne uzależnione od liczby użytkowników danej gry.

W dniu dzisiejszym zostało zawarte pierwsze porozumienie wykonawcze do ww. umowy ramowej. W ramach przedmiotowego porozumienia emitent zobowiązał się do wydania oraz publikacji przy współpracy z T-Mobile na przełomie stycznia/lutego 2017 roku pierwszej wspólnej gry mobilnej” – napisała Macro Games w raporcie giełdowym. Gra została wyprodukowana przez Macro Games przy współpracy z Big Blue Marble.

We wrześniu ubiegłego roku, gdy Macro Games informowała o podjęciu rozmów z „wiodącym operatorem telekomunikacyjnym” (nie wymieniając jego nazwy) wskazywała, że – w  ocenie zarządu – rozpoczęcie współpracy w zakresie dystrybucji gry mobilnej z operatorem sieci telekomunikacyjnej, znacząco może wpłynąć na generowane przez daną grę przychody.