„Małe POPC”, czyli rozporządzenie o Funduszu Szerokopasmowym

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Od przyszłego roku ze środków funduszu udzielane będzie wsparcie m.in. na budowę i modernizację sieci telekomunikacyjnych. Roczny budżet Funduszu (pochodzący z opłat od operatorów) wynosi ok. 130 mln zł.

Ze środków Funduszu realizowane będą projekty zbliżone do projektów finansowanych z Działania 1.1. POPC. Beneficjentami będą przedsiębiorcy, gminy oraz placówki zdrowotne. Poza projektami inwestycyjnymi, gminy będą mogły uzyskać m.in. środki na planowanie budowy sieci, podłączenie mieszkańców, usługi dostępowe i urządzenie multimedialne dla mieszkańców spełniających kryteria (niskie zarobki, prawo do renty lub emerytury itp.).

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zakres przedsięwzięć określono jako:

  1. budowa lub przebudowa sieci szerokopasmowych,
  2. wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych,
  3. opracowanie gminnych planów rozwoju sieci szerokopasmowych,
  4. zakupy usług telekomunikacyjnych i urządzeń telekomunikacyjnych dla najbardziej potrzebujących,
  5. organizacja lub udział w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe.

Wsparcie będzie udzielane w formie 100-proc. dotacji lub pożyczki. Typowe projekty inwestycyjne realizowane będą w ramach konkursów. Przyłącza do sieci – w ramach ciągłego nabory wniosków. Podobnie jak w POPC, do wsparcia kwalifikowane będą obszary z niedostatkiem infrastruktury i bez komercyjnych planów inwestycyjnych.

Warto zwrócić uwagę, że w rozporządzeniu za „białą plamę” uznany jest obszar, gdzie nie są dostępne usługi szerokopasmowe o przepływności co najmniej 30 Mb/s (co może oznaczać dopuszczenie do wsparcia projektów radiowych).

Dysponentem funduszu jest, zgodnie z ustawą, minister właściwy ds. informatyzacji (obecnie minister cyfryzacji). Z uzasadnienia projektu wynika, że w zarządzanie funduszem zaangażowane mogą być: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytut Łączności oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.