REKLAMA

Mali i średni operatorzy planują rozwijać swoje sieci głównie z własnych środków

To kluczowy wniosek z najnowszej edycji raportu dotyczącego rynku operatorskiego „What’s Up Wholesale?”, wydawanego przez Orange Polska. Jak pokazało badanie, tylko co piąty spośród 200 ankietowanych operatorów starał się o dofinansowanie do budowy światłowodów z funduszy unijnych. Ponad połowa respondentów uważa, że konkursy nie są dostosowane do ich możliwości – głównie ze względu na skomplikowane procedury i zbyt duże obszary do objęcia inwestycjami.

Ponad 80 proc. małych i średnich operatorów biorących udział w badaniu Orange planuje zwiększać zasięgi swoich sieci w ciągu najbliższych 2 lat. Większość zamierza ten rozwój finansować przede wszystkim z własnych środków, przeznaczając je na rozbudowę własnej infrastruktury, dostęp do sieci innych operatorów i akwizycje. Dofinansowanie z programów unijnych cieszą się mniejszym zainteresowaniem.

Wśród najczęściej wskazywanych rozwiązań, które przekonałyby operatorów do wzięcia udziału w programach są: zmniejszenie obszarów konkursowych (51 proc.), możliwość dowolnego wyboru punktów adresowych do objęcia zasięgiem (43 proc.) oraz brak konieczności pokrycia 100 proc. wylicytowanego obszaru (38 proc.). Istotne byłoby także wydłużenie czasu realizacji inwestycji (37 proc.).

Z drugiej strony, beneficjenci programów unijnych oceniają je pozytywnie i polecają w nich udział innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. W przypadku kończącego się programu POPC zdecydowana większość jego uczestników (67 proc.) deklaruje, że osiągnęła zakładany próg rentowności w przewidywanym czasie.

Operatorzy uważają rozwój 5G za naturalny etap rynku i uważają, że ich oferty będą się rozwijać równolegle odpowiadając na zwiększone zapotrzebowanie ich klientów na usługi coraz większych przepływności. 63 proc. uważa, że 5G nie wpłynie na ich biznes, a 13 proc. widzi w usługach mobilnych szansę dla rozwoju swojej oferty. Większość ankietowanych nie spodziewa się także odpływu klientów z sieci stacjonarnych. Usługi mobilne chciałby wprowadzić do swojej oferty co trzeci operator. 32 proc. widzi także szansę na rozwój w wykorzystaniu sztucznej inteligencji – przede wszystkim w obszarach obsługi klienta (23 )proc. i zarządzania siecią (21 proc.).

Raport Orange zawiera szczegółowe wyniki badania, a także praktyczne przykłady łączenia technologii kablowych i radiowych, opisy nowoczesnych rozwiązań, takich jak 6G, WiFi 7 i XGS-PON, omówienie krajowych i unijnych regulacji prawnych oraz wskazanie perspektyw rozwoju rynku.

Partnerem medialnym raportu “What’s Up Wholesale?” jest TELKO.in.

 

 
(źr. Orange Polska)