REKLAMA

Drobni akcjonariusze Hawe chcą wspólnie walczyć o swoje prawa

Mniejszościowi akcjonariusze Hawe, posiadający w sumie do 5 proc. akcji giełdowej spółki będącej w tarapatach finansowych, chcę wspólnie walczyć o swoje prawa, bo uważają, że działania zarządu Hawe nie rokują dobrze firmie.

Zawarli zatem porozumienie, w którym zobowiązali się m.in.  do jednomyślnego wyrażania stanowiska we wszelkich sprawach dotyczących spółki, w tym podczas głosowań na zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy zgodnie z ilością posiadanych głosów.

Zamierzają też podpisać umowę ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, aby reprezentowało ich interesy.

Dodatkowo, celem porozumienia jest wzmocnienie roli drobnych inwestorów w akcjonariacie, czy  wprowadzenie niezależnego członka/członków do Rady Nadzorczej drogą głosowania. Chcieliby też publicznej debaty na temat bieżącej działalności operacyjnej i wyników finansowych spółki, analizy strategii rozwoju Hawe. Żądają też poprawy polityki informacyjnej spółki.