REKLAMA

Małopolska Policja premiuje eSIMy w przetargu na telefonię komórkową

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłosiła rozpoczęcie postępowania przetargowego podzielonego na dwie części na świadczenie przez okres 2 lat usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu.

Część I dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM i sprzętu, w tym:

  1. Zakup maksymalnie 2 400 usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM w abonamencie.
  2. Dostawa 710 szt. aparatów komórkowych wraz z akcesoriami oferowanymi przez producenta z podziałem na 3 grupy telefonów: typ I – 1 szt., typ II – 9 szt. i typ III – 700 szt.

Głównym kryterium udzielenia zamówienia w cz. I przetargu jest cena (waga 95), drugim - udostępnienie technologii kart eSIM (waga 5).

Część II zamówienia obejmuje zakup maksymalnie 295 usług transmisji danych w technologii pakietowej GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE/5G wraz z dostawą kart SIM (bez modemów) wg następującego podziału:

  • 180 kart bez limitu transferu danych ze stałym IP;
  • 115 kart z miesięcznym limitem 50 GB;
  • Świadczenie usług transmisji danych w technologii pakietowej GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE/5G w okresie od 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2023 r.;

W przypadku cz. II zamówienia jedynym kryterium udzielenia zamówienia jest cena.

Termin składania ofert wyznaczono na 23 sierpnia 2021 r. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.