AKCJA SPOŁECZNA

Marchewka od Orange dla gmin przyjaznych inwestycjom POPC

Orange Polska oficjalnie ogłosił start programu „Gmina otwarta na inwestycje”, co zapowiadał na początku kwietnia podczas XVIII Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Ma on na celu wspieranie dobrych praktyk we współpracy władz samorządowych z operatorami telekomunikacyjnymi przy budowie infrastruktury światłowodowej w ramach tego unijnego działania.

Orange zaprasza do niego samorządy, ale – jak mówi – jest on otwarty także dla innych operatorów. Akces do niego rozważa m.in Nexera.

Operator zaprasza do niego gminy, w których realizuje budowę sieci światłowodowej z dofinansowaniem UE w ramach POPC, a program odbywa się on pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Budując sieci w obszarach wykluczonych cyfrowo, zależy nam na rozpropagowaniu wśród mieszkańców, że jest taka inwestycja i co ma na celu. Druga sprawa to sprawne wydanie decyzji administracyjnych (pomoc w sprawnym uzyskaniu zgód i pozwoleń budowlanych), by przyspieszyć powstawanie infrastruktury, a trzecia to optymalizacja opłat administracyjnych (np obniżki stawek za wykorzystanie pasa drogowego). Na tym skorzystamy nie tylko my jako operator, wykonawca, który wykona sprawniej zadanie,  ale i mieszkańcy – przekonuje Tomasz Kowal, dyrektor rozwoju współpracy regionalnej w Orange Polska.

– Trzeba podkreślić, że w ramach POPC sieci powstają na obszarach wykluczonych cyfrowo, gdzie operatorom nie opłaca się inwestować komercyjnie. Są to w dużej mierze małe miejscowości. Jeśli dziś samorządy na tych terenach zniechęcą do inwestycji operatorów, kolejnej szansy na powstanie szerokopasmowej sieci mogą już nie mieć – mówiła Eliza Pogorzelska, dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w CPPC.

Orange zapowiada, że dla najaktywniejszych jednostek samorządów terytorialnych, które przystąpią do programu nagrodami oprócz statuetek, będą interaktywne ławeczki lub warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców tych gmin.

Planowane są także nagrody specjalne dla dwóch zwycięskich gmin, którymi będą dodatkowe inwestycje światłowodowe lub rozbudowa sieci mobilnej. Warunkiem otrzymania tych nagród będzie pozytywna analiza popytu. – Naszą gminę tak naprawdę interesować może tylko nagroda specjalna. Zależy nam, aby możliwość korzystania z łącza światłowodowego miało jak najwięcej mieszkańców naszej gminy – mówiła Maria Batycka-Wąsik, wójt podwarszawskiej gminy Lesznowola.

Paweł Bednarczyk, burmistrz gminy Tłuszcz położonej około 40 km na wschód od Warszawy, mówił natomiast, że na jej obszarze jest dziś spory problem z dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej. – Gmina składa się z 28 sołectw, a w 10 z z nich są nawet problemy z zasięgiem telefonii komórkowej. O korzystaniu z internetu mobilnego nie ma tam tym bardziej mowy, więc inwestycje z POPC są dla nas bardzo istotne. Przystąpiliśmy już wcześniej do Mazowieckiej Unii Światłowodowej i zbieraliśmy dla Orange informacje wśród mieszkańców, czy są zainteresowani doprowadzaniem do nich łączą światłowodowego. Taką deklarację złożyło ponad 1,5 tys. gospodarstw domowych. To bardzo dużo zważywszy, że w całej gminie mieszka niespełna 20 tys. mieszkańców – podkreślił Paweł Bednarczyk.

Samorządy zainteresowane rozwojem mogą przystępować do programu „Gmina otwarta na inwestycje” od 22 maja. Operator przygotował specjalną stronę internetową: gminaotwartanainwestycje.pl.