AKCJA SPOŁECZNA

Marek Zagórski pozostanie szefem resortu cyfryzacji

W piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki poinformował o strukturze jego nowego rządu i kandydatach na ministrów.

Pozostanie w nim Ministerstwo Cyfryzacji na czele z Markiem Zagórskim jako szefem resortu.

Z Ministerstwem Cyfryzacji Marek Zagórski związany jest od 16 września 2016 r. Najpierw pełnił w nim funkcję Sekretarza Stanu, a od 17 kwietnia 2018 r. już ministra zastępując Annę Streżyńską. Do resortu cyfryzacji przeszedł z Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie w latach 2015-2016 był Sekretarzem Stanu. Wcześniej – w latach 2006-2007 – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w latach 1999 – 2001 szef Gabinetu Politycznego w tym resorcie.

Jest także drugą kadencję z rzędu posłem. Mandat poselski sprawował również w latach 2001 – 2005.

Zagórski był także wieloletnim prezesem zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – w latach 2005-2006 oraz 2009-2015.

Marek Zagórski urodził się 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim. Jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył także studium podyplomowe w zakresie bankowości i finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Pracował także w sektorze prywatnym. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Wipasz S.A., w latach 2005 – 2006 prezesa zarządu Poręczeń Kredytowych. Zajmował się także dziennikarstwem. W latach 1995 – 1998 był prezesem zarządu Pomorskiej Stacji Radiowej, w latach 1993 – 1994 redaktorem naczelnym TV GryfNet, a w latach 1992 – 1993 redaktorem naczelnym Wydawnictwa Punkt Widzenia.