Marsoft ma ujemny kapitał własny

Marsoft, notowany na NewConnect ISP ze Świdnika, w IV kwartale ub.r. wykazał zysk operacyjny i netto. Z raportu kwartalnego wynika jednak, że cały ub.r. zakończył ze stratami większymi niż w 2016 r.

Marsoft w raporcie kwartalnym informuje, że w ostatnich trzech miesiącach ub.r. miał 300,3 tys. zł zysku operacyjnego i 231,7 tys. zł zysku netto. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. spółka miała 394 tys. zł straty na poziomie operacyjnym i 514 tys. zł straty na poziomie netto. Strata operacyjna i netto były zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, zaś przychody spółki pozostały na niemal niezmienionym poziomie nieco ponad 1,7 mln zł.

Na koniec ub.r. kapitał własny Marsoft był ujemny i wynosił minus 365,3 tys. zł.

Za dodatni wynik w IV kwartale ub.r. odpowiada zbycie majątku trwałego – budynku – co wygenerowało 380 tys. zł przychodów operacyjnych i sprawiło, że przepływy finansowe z działalności inwestycyjnej były dodatnie i wyniosły 352 tys. zł.

Z raportu wynika, że na inwestycje w ub.r. operator wydał prawie 29 tys. zł.

REKLAMA