REKLAMA

Marsoft traci przychody

Marsoft, ISP ze Świdnika traci przychody i pogłębia straty. Ujemna wartość kapitałów własnych spółki przekroczyła milion złotych, a skumulowana strata zbliża się do 4 mln zł – wynika z raportu kwartalnego notowanej na NewConnect spółki.

W pierwszych trzech miesiącach roku Marsoft osiągnął niespełna 111 tys. zł przychodów, co oznacza, że były one o ponad 73 proc. niższe niż w tym samym okresie 2018 r. i o 70 proc. niższe niż w ostatnim kwartale ub.r. Koszty działalności operacyjnej firmy w I kwartale br były o 51 proc. niższe, niż w analogicznym okresie 2018 r. W efekcie strata operacyjna wzrosła o niemal 100 proc. do blisko 146 tys. zł. Firma nie jest też rentowna na poziomie EBITDA. Wskaźnik ten w I kwartale miał wartość minus 132 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe spółki przekraczają 3 mln zł. W końcu marca ISP miał w kasie 1160,95 zł, a jego aktywa wynosiły 2,3 mln zł. W raporcie kwartalnym zarząd spółki stwierdził, że „Marsoft SA nie podejmuje obecnie żadnych czynności związanych z rozwojem spółki ze względu na brak możliwości finansowych”.

REKLAMA