REKLAMA

Mazowiecka Policja wydzierżawi łącza ETH2 L2 od Orange

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w wyniku postępowania przetargowego na dzierżawę przez okres 3 lat łączy telekomunikacyjnych ETH L2 na potrzeby  funkcjonowania jednostek organizacyjnych mazowieckiej Policji, udzieliła zmówienia Orange Polska SA, który jako jedyny operator złożył ofertę. Całkowita końcowa wartość umowy (bez VAT) wynosi 5,398 mln zł.

Zamówienie obejmuje usługę polegającą na dzierżawie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych z podziałem na 5 zadań dotyczących okręgów: płockiego, ostrołęckiego, radomskiego, siedleckiego oraz miast Płock i Radom.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa od operatora łączy telekomunikacyjnych Ethernet L2 typu A-wielopunkt i B-punkt zakończonych routerem brzegowym i przełącznikiem sieciowym.