REKLAMA

MC analizuje powiększenie NASK

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) powołało zespół roboczy, który ma przeanalizować możliwość połączenie dwóch nadzorowanych przez siebie jednostek: Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) oraz Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM). Operacja zostałaby dokonana przez włączenie tego drugiego podmiotu do NASK.

Zadaniem powołanego przez resort cyfryzacji zespołu jest „dokonanie oceny potrzeby i warunków włączenia Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie do Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie”. Analiza ma zostać przedstawiona najpóźniej w ciągu 2 miesięcy, a więc do przełomu kwietnia i maja br.

Roczny budżet IMM (koszty działalności operacyjnej) oscylują na poziomie 6-7 mln zł. Dla porównania NASK generuje ponad 100 mln zł rocznych przychodów przy kosztach 70-80 mln zł rocznie. W 2015 r. jednostka wypracowała 63,5 mln zł zysku netto. NASK czerpie przychody z utrzymania rejestru domenowego .pl oraz z usług telekomunikacyjnych (w ubiegłym roku wyniesionych do spółki NASK S.A.). Utrzymuje także ośrodek CERT i zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową. Podobne zadania B+R ma IMM, tyle że w obszarze informatyki. Szefem instytutu jest obecnie Marek Hołyński, p.o. dyrektora NASK – Wojciech Kamieniecki.

Do jednostek nadzorowanych przez MC należy także ITI EMAG, którego działalność koncentruje się na rozwiązaniach dla górnictwa. Poza tym są to również: Instytut Łączności, Centralny Ośrodek Informatyki oraz umocowany Prawem telekomunikacyjnym Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jednostką podległą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.