McKinsey & Company: chmura może dodać 4 proc. polskiemu PKB w 2030 r.

Szersze wdrożenie technologii chmurowych  w polskich firmach i instytucjach publicznych może przynieść gospodarce dodatkowo 121 mld zł w roku 2030  czyli 4 proc. PKB – prognozuje w raporcie „Chmura 2030. Jak wykorzystać potencjał technologii chmurowych i przyspieszyć wzrost w Polsce” firma McKinsey & Company.

Według autorów opracowania, wartość ta mogłaby pochodzić z dwóch obszarów – innowacji i nowopowstałych przedsiębiorstw cyfrowych, których stworzenie umożliwi lub przyspieszy architektura chmurowa oraz modernizacji i korzyści, które odniesie bardziej tradycyjny biznes, np. poprzez obniżenie kosztów IT czy automatyzację pracy. Trzecim obszarem, który może generować dodatkowe, ale ciężkie do oszacowania korzyści są technologie przyszłości, których stworzenie lub wczesne wdrożenie umożliwia chmura.

Jak wskazuje raport, największe korzyści wynikające z upowszechnienia chmury obliczeniowej może odnieść handel detaliczny, sektor produktów FMCG oraz transport i logistyka. Udział tych branż w generowaniu wartości dodanej dzięki chmurze może wynieść 28 proc. W samym tylko handlu detalicznym wykorzystanie na przykład dynamicznych cen, inteligentnych promocji oraz optymalizacji stanów magazynowych, wsparte dzięki technologiom chmurowym, mogą przynieść ponad 12 mld zł. Kolejne 11 mld zł może zostać wygenerowane w branży FMCG dzięki automatyzacji produkcji, zwiększeniu wydajności pracy czy optymalizacji zużycia energii.

W ocenie McKinsey & Company, Polska posiada solidne fundamenty by osiągnąć ten cel i wykorzystać potencjał technologii chmurowych. Wcześniejsze badania firmy wskazywały już na szybko rozwijającą się gospodarkę cyfrową, infrastrukturę technologiczną do transformacji cyfrowej czy działających w ramach sektora publicznego dostawców chmury jako podstawy do dalszego rozwoju gospodarki cyfrowej.

Jednak, jeśli polska gospodarka ma zachować swój poziom konkurencyjności, potrzebne są działania by nadrobić dystans, który dzieli ją do europejskich liderów zarówno pod względem poziomu zastosowania chmury, jak i tempa, w jakim jej wdrożenia postępują. Według analiz poziom ten jest 14-krotnie niższy niż w najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarkach Europy Północnej i 1,5-krotnie niższy niż średnia dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie w Polsce wdrożenia postępują w tempie 23 proc. rocznie, by do 2030 r. doścignąć Europejskich Liderów Chmury (ang. European Cloud Frontrunners, do których zalicza się Belgię, Danię, Finlandię, Holandię, Irlandię, Norwegię i Szwecję), kraj musiałaby notować roczny wzrost wdrożenia chmury na poziomie 50-60 proc.

Według McKinsey & Company Polska, główne bariery ograniczające rozwój chmury w Polsce, które dostrzegają firmy to: brak świadomości, niepewność regulacyjna, obawy o bezpieczeństwo, deficyt kompetencji, obciążenia finansowe (koszty, które musiałyby ponieść w związku z migracją do chmury).