AKCJA SPOŁECZNA

MEDIAKOM chce większej liberalizacji obowiązków na rzecz MON

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom przesłał stanowisko do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Celem podjętej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji jest złagodzenie obowiązku opracowywania planów na sytuację szczególnego zagrożenie, która miałaby obejmować tylko przedsiębiorców, których roczne obroty sięgają 4 mln zł (wspólne plany mogłyby przedstawiać grupy kapitałowe). Zdaniem Mediakomu zasadne byłoby podniesienie tego limitu do 10 mln zł rocznego obrotu.

Zdaniem izby, taki limit przychodów statystycznie oznacza podmiot, który dostarcza usługi dla 12-15 tys. klientów, i którego zasięg działania może mieć już jakieś znaczenie dla lokalnych „planów awaryjnych”. Mniejsze podmioty mają zbyt małe znaczenie z punktu widzenia komunikacji w regionie, aby ich plany na wypadki zagrożenia miały większe znaczenie we współpracy ze służbami kryzysowymi.

Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, że limit 4 mln zł oznacza obowiązek planowania awaryjnego dla ok. 150 operatorów. Według Mediakomu, raczej dla ok. 100, a podniesienie limitu do 10 mln – dla ok. 40 operatorów.

Warto jeszcze przypomnieć, że limit 4 mln zł jest powszechnie stosowany do kategoryzacji przedsiębiorców w aktach prawnych regulujących rynek telekomunikacyjny. Określa m.in. zakres obowiązków informacyjnych wobec regulatora, obowiązek uiszczania opłaty telekomunikacyjnej i udział w dopłacie do kosztu netto usługi powszechnej.

Stanowisko Mediakomu jest pierwszym, jakie do tej pory zostało upublicznione w konsultacjach nowelizacji rozporządzenia o planach kryzysowych.