REKLAMA

Mediakom: potrzeba więcej czasu na sprawozdanie do SIIS

– W imieniu organizacji zrzeszającej mikro, małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zwracam się z prośbą o wydłużenie do 30 kwietnia b.r terminu złożenia sprawozdań do SIIS, sprawozdań w trybie art. 7 PT i przekazania danych do PITpostuluje w piśmie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej izba zrzeszająca małych i średnich operatorów TVK.

Mediakom wskazuje, że operatorzy znaleźli się w bezprecedensowej sytuacji i, jak wszyscy przedsiębiorcy na rynku, muszą się zmierzyć z problemem organizacji pracy w warunkach specjalnych: ograniczonej mobilności i dyspozycyjności pracowników a ponadto zapewnić bezawaryjne działanie sieci telekomunikacyjnych, szczególnie istotne w czasie „narodowej kwarantanny”.

Inwentaryzacja infrastruktury oraz sprawozdawczość na rzecz Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji obowiązują w terminie do 31 marca i ten termin Mediakom chciałby przesunąć na 30 kwietnia. Taki sam jest obecnie termin podstawowego sprawozdania o działalności i przychodach przedsiębiorców telekomunikacyjnych z art. 7 Prawa telekomunikacyjnego.

Terminy sprawozdań wynikają jednak z aktów prawnych i wydaje się, że formalnie Prezes UKE nie ma możliwości, aby je przesunąć. Może zapewne (mniej lub bardziej formalnie) zobowiązać się do nienakładania kar na operatorów, którzy uchybią ustawowym terminom. Warto także zauważyć, iż sprawozdania z art. 7 PT są podstawą corocznego raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego, który to raport regulator sam – też na mocy ustawy – winien opublikować do 30 czerwca.