REKLAMA

MFiPR: POPC ma świetne wskaźniki

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśla, że Program Polska Cyfrowa (POPC) może pochwalić się jednym z najwyższych poziomów zawartych umów wśród programów krajowych. O tym jak przebiega jego realizacja oraz jak wygląda stan prac nad przyszłą perspektywą finansową rozmawiano podczas XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa.

– Wartość podpisanych umów na realizację inwestycji w ramach Programu Polska Cyfrowa wynosi 14,8 miliarda złotych. W tej kwocie udział środków europejskich to 10,7 mld zł , czyli 99 procent dostępnej puli – poinformował wiceminister funduszy o polityki regionalnej Jacek Żalek.

Dzięki już dofinansowanym przedsięwzięciom do 2023 r. w zasięgu szybkiego internetu znajdzie się ponad 2 miliony gospodarstw domowych. Szybki internet, powyżej 100 Mb/s, dotrze do ponad 11 tysięcy placówek oświatowych. Powstanie prawie 120 tys. kilometrów nowych sieci. Środki z programu pozwoliły też na zakup komputerów i laptopów dla prawie 4,5 tys. szkół.

Następcą POPC w nowej perspektywie finansowej będzie program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC). Na jego realizację przeznaczymy 2 miliardy euro. FERC stawia na większy dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego oraz rozwój usług cyfrowych. Priorytetem programu jest także  gospodarka oparta na danych, cyberbezpieczeństwo oraz zaawansowane kompetencje cyfrowe.

Według MFiPR, prace nad programem Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 są zaawansowane.

Na przełomie kwietnia i maja 2021 r. odbyły się konsultacje, które pozwoliły na zebranie uwag ze strony partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz obywateli. Do resortu wpłynęło  312 postulatów i uwag. Istotną częścią konsultacji jest wysłuchanie publiczne, które dla FERC odbyło się 13 maja tego roku.

Obecnie projekt programu został  skierowany na Komitet do Spraw Europejskich oraz Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Kolejnym etapem procedowania dokumentu będzie przekazanie projektu FERC do akceptacji Stałego Komitetu Rady Ministrów.

REKLAMA