Michał Chojnowski nowym dyrektorem Instytutu Łączności

Powołanie na stanowisko dyrektora Instytutu Łączności (IŁ) Michałowi Chojnowskiemu wręczył dziś minister cyfryzacji Marek Zagórski, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji (MC).

Zmianę na stanowisku dyrektora Instytutu resort uzasadnia „nowymi zadaniami stawianymi przed IŁem oraz planowanym wzmocnieniem potencjału Instytutu w obszarach: naukowym, organizacyjnym i wdrożeniowym”.  Wedle przyjętych założeń, „Instytut Łączności, wykorzystując dotychczasowy dorobek naukowy i pozycję naukową, ma przekształcić się w centrum eksperckie w zakresie telekomunikacji. Szczególnie istotne będzie poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii”. Instytut, korzystający do tej pory z technologii wypracowanych przez ośrodki zewnętrzne, ma dążyć „do stania się liderem nowych rozwiązań na rynku krajowym w zakresie telekomunikacji, technik informacyjnych, sieci telekomunikacyjnych” – czytamy w komunikacie wydanym przez MC.

Nowy szef IŁ – dr Michał Chojnowski (ur. 1978 r.) - jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył tam dzienne studia w ramach specjalności Automatyka i Inżynieria Komputerowa (ścieżka dyplomowania: Komputerowe Metody w Elektrotechnice). Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Elektrotechniki (z wyróżnieniem obronionej rozprawy) otrzymał 16 maja 2012 r. Temat rozprawy doktorskiej – „Optymalizacja układu wzbudzenia pola magnetycznego stymulującego nerw błędny”. W ostatnich 12 latach kierował złożonymi projektami wdrożenia systemów informatycznych wspomagających operacje gospodarcze w przedsiębiorstwach oraz administracji.

Dziękuję za pracę dotychczasowemu dyrektorowi Instytutu – Jerzemu Żurkowi. Wspólnie udało nam się zrealizować wiele ważnych dla polskiej telekomunikacji projektów – powiedział cytowany w komunikacie MC minister cyfryzacji Marek Zagórski.