REKLAMA

Microsoft ogłasza Azure Space zabierając chmury obliczeniowe w kosmos

Microsoft w ramach rozwoju chmury obliczeniowej ogłosił Azure Space – nową inicjatywę, która „ma na celu zapewnienie rozwiązań spełniających potrzeby przemysłu kosmicznego. Wśród nowych możliwości tej platformy zarówno dla organizacji z sektora publicznego, jak i prywatnego, Microsoft wymienia prowadzenie wysoce wydajnych obliczeń, obsługę mechanizmów machine learning czy analizę danych. Microsoft zamierza dostarczać klientom wielo-orbitowe, wielopasmowe, wielozakresowe chmurowe rozwiązania w zakresie łączności satelitarnej.

Oprócz ogłoszenia nowej platformy, Microsoft poinformował również, że w ramach budowyekosystemu partnerskiego Azure Space skupionego na rozwoju usług satelitarnych” zawarł umowy partnerskie z firmami SpaceX Starlink i SES, a także rozpoczął współpracę z kilkoma organizacjami, która ma pozwolić dostosować Azure pod kątem misji kosmicznych. Partnerstwo ze SpaceX Starlink ma zapewnić szerokopasmowy dostęp do satelitów o dużej prędkości i małym opóźnieniu dla nowego modułowego centrum danych Azure (MDC - Azure Modular Datacenter). Natomiast współpraca Azure Orbital z SES ma zapewnić wsparcie konstelacji O3B Medium Earth Orbit (MEO), w celu rozszerzenia łączności pomiędzy regionami centrów danych w chmurze Microsoft a urządzeniami brzegowymi w chmurze.

Microsoft obecnie dysponuje globalną siecią morskich, naziemnych i podziemnych światłowodów o długości ponad 160 000 mil.

 
(źr. Microsoft)

REKLAMA