REKLAMA

Midas dostał kredyt na rozbudowę sieci

Giełdowy fundusz Midas, kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka, poinformował o zawarciu umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A. na kwotę do 200 mln zł. Środki te posłużą finansowaniu tzw. Fazy III budowy sieci telekomunikacyjnej przez grupę, czyli doposażenie około 700 lokalizacji sieci radiowej w nadajniki LTE. Chodzi o instalację urządzeń w lokalizacjach należących do Polkomtela. Po tej operacji grupa Midasa, do której należą spółki Centernet i Mobyland, ma dysponować siecią 4,8 tys. nadajników LTE1800. Usługi detaliczne w tej sieci sprzedają zaś Polkomtel i Cyfrowy Polsat.

Midas przeszacował koszty realizacji Fazy III, która wedle początkowych planów miała kosztować 364 mln zł. Redukcja kosztów 45 proc., jak podaje Midas, jest wynikiem spadków cen sprzętu oraz przesunięcia niektórych pozycji kosztowych z wydatków inwestycyjnych do wydatków operacyjnych. Tylko dzięki tej oszczędności całkowity koszt projektu budowy sieci Centernetu/Mobylandu, szacowany na około 1 mld zł, spadłby o 15 proc. Niebawem ma być znany ostateczny bilans Fazy II projektu inwestycyjnego, który pokaże, ile ostatecznie kosztowała, i czy tutaj również udało się osiągnąć jakieś oszczędności.

Midas uzyskał kredyt w Banku Pekao, który zaoferował warunki lepsze, niż konsorcjum BZ WBK i Banco Santander, z którym fundusz negocjował od 2012 r. Kredyt zostanie spłacony w 48 równych ratach, chociaż bank ma prawo skrócić okres spłaty do trzech lat. Pośród różnorakich zabezpieczeń Midas przedstawi oświadczenie swojego udziałowca Zygmunta SOlorza-Żaka o wsparciu działalności funduszu.