REKLAMA

Mieszkańcy w Krakowie twierdzą, że maszt Playa uniemożliwi montaż fotowoltaiki

Aktualizacja 28.06. 2022 r.

Operator sieci Play przesłał stanowisko spółki w sprawie  inwestycji w Krakowie, które przedstawiamy poniżej:

W ramach swojej działalności operacyjnej P4 sp. z o.o. (operator sieci Play) prowadzi w trybie ciągłym wiele inwestycji infrastrukturalnych na terenie całego kraju, w tym także w Krakowie. Celem prowadzonych inwestycji jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej pozwalającej na niezakłócone rozmowy oraz dostęp do szybkiego połączenia internetowego.

Czasy globalnej pandemii, a w konsekwencji stanu epidemii na terenie Polski, jeszcze wydatniej podkreśliły rolę sprawnej i nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. To dzięki niej możliwe jest zdalne wykonywanie pracy, zapewniającej wielu rodzinom utrzymanie, prowadzenie lekcji na platformach do e-learningu czy też najważniejsze – czyli wezwanie pomocy medycznej, kiedy wymaga tego sytuacja.

Wybór miejsca każdej nowej inwestycji poprzedzony jest szczegółowym procesem analizy, uwzględniającym wiele czynników m.in. pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu, czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do siatki już istniejących stacji bazowych.

Infrastruktura planowana na budynku przy ul. Bosaka 5 w Krakowie jest na etapie postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa. Stacja planowana na budynku będzie miała 3 metry wysokości. Zarówno maszt, jak i elementy przyłącza energetycznego nie ograniczą możliwości zamontowania obok instalacji fotowoltaicznej. Stacje bazowe nie wpływają także negatywnie na jerzyki oraz inne ptaki, co m.in. potwierdziły przeprowadzane przez nas ekspertyzy ornitologiczne. Lokalizacja na budynku przy ul. Bosaków 5 zapewni najlepsze parametry dla zapewnienia stabilnej łączności bezprzewodowej dla tego obszaru miasta. Ma to kolosalne znaczenia także dla bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Kraków.

W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefonii komórkowej, więc nie jest to inwestycja, która w żaden sposób się wyróżnia. Dodatkowo każda z inwestycji operatora sieci Play spełnia wszelkie normy zawarte w obowiązujących aktach prawnych i kontrolowanych m.in. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Wszystkie stosowane urządzenia nadawcze spełniają wymogi norm oraz polskiego prawa, a przed uruchomieniem podlegają obowiązkowemu badaniu pod kątem zgodności z obowiązującymi limitami emisji pola elektromagnetycznego do środowiska w miejscach dostępnych dla ludności. Jedynie w przypadku poprawnego wyniku takiego badania wykonanego przez niezależne, akredytowane laboratorium pomiarowe, możliwe jest uruchomienie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Czas epidemii oraz ostatnie miesiące obfitują w wiele tzw. fake-newsów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury telefonii komórkowej. Rozumiemy, że odróżnienie fałszywych od prawdziwych informacji może być dla wielu osób niełatwe. Dlatego też zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane technologią sieci komórkowych, w pierwszej kolejności do weryfikacji wartości merytorycznej źródeł traktujących o rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

Wierzymy, że budowanie wiedzy na temat funkcjonowania technologii telefonii komórkowej w oparciu o źródła naukowe bazujące na faktach pozwoli zrozumieć wszystkim zainteresowanym, że zarówno proces inwestycyjny związany z rozwojem i modernizacją sieci jak i wykorzystywane technologie są bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego.

---

Mieszkańcy bloku przy ul. Bosaków 5 nie zgadzają się na zamontowanie na dachu budynku masztu telekomunikacyjnego. Przekonują, że przez to m.in. nie będą mogli skorzystać z fotowoltaiki – relacjonuje serwis lovekrakow.pl.

Nowy maszt chce w tym rejonie miasta postawić operator sieci Play, by polepszyć zasięg i szybkość internetu. Mieszkańcy budynku, w którym ma zostać zamontowana infrastruktura, mocno się tym planom sprzeciwiają, twierdząc, że z siecią telefoniczną jest tam „wszystko w porządku”. Wskazują , że w pobliżu są już inne maszty, np. na dachach Uniwersytetu Rolniczego przy al. 29 Listopada, czy na dachu budynku przy ul. Brogi.

Oprócz argumentu, że maszt uniemożliwi montaż fotowoltaiki, mieszkańcy boją się negatywnego wpływu emitowanego pola elektromagnetycznego. 

Wspólnota wskazuje na okoliczne biurowce i przekonuje, że to właśnie na nich powinna zostać zamontowana infrastruktura telekomunikacyjna, bo tam pracownicy przebywają przez ograniczony czas.

Jak na razie urząd miasta nie wydał decyzji w tej sprawie. Urząd Miasta Krakowa ma przeanalizować argumenty przedstawione w petycji mieszkańców. Po zakończeniu postępowania zostanie wydana decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości lub o odmowie ograniczenia. Od przedmiotowej decyzji stronom będzie przysługiwać odwołanie do Wojewody Małopolskiego, a ostateczna decyzji wojewody może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego.