REKLAMA

Min. Andruszkiewicz zajmie się dostępem do informacji i e-usług

W Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji. Takie rozporządzenia publikowane są często przez resorty rządowe wraz ze zmianami personalnymi i nowymi rozdziałami kompetencji.

Powyższe ma związek z powołaniem Adama Andruszkiewicza na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Wpisuje ono nowego wiceministra w system zastępstw w obrębie kierownictwa resortu oraz przypisuje mu obowiązki.

Nowy wiceminister będzie odpowiedzialny za koordynację współpracy resortu z parlamentem oraz za czynności związane z tworzeniem „jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej”, a więc m.in. za projekt obywatel.gov.pl

Z tego tytułu w ministerstwie będzie nadzorował pracę Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych.