REKLAMA

Minideweloper nie chciał współpracować z Net-Space w Lipnie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie określenia warunków dostępu dla firmą Net-Space, ISP z miejscowości Wielgie w woj. kujawsko-pomorskim do nieruchomości położonej w miejscowości Lipno przy ul. 22 Stycznia 19A, w tym do będącego w budowie na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia w nim usług  telekomunikacyjnych. 

W znoszony jest tam wielorodzinny budynek mieszkalny wielorodzinny, a inwestorem (minideweloperem) jest osoba fizyczna z Lipna. 

Operator w sierpniu 2022 r. zwrócił się do inwestora w sprawie zawarcia umowy o dostępie do nieruchomości i do budynku. Strony nie doszły do porozumienia i w marcu 2023 r. sprawa trafiła do UKE. Net-Space wnioskował o możliwość:

  • doprowadzenia światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku w budynku w celu jego dalszej eksploatacji z prawem przebudowy lub remontu,
  • umożliwieniu wykorzystania punktu styku w budynku należącego do inwestora
  • wstępu na teren budynku i nieruchomości w celu wykonania ww. czynności.

UKE poparł żądania operatora i Net-Space jest uprawniony do:

  • doprowadzenia światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  • korzystania z punktu styku w budynku.