REKLAMA

Minister Aktywów potrzebuje 649-827 tys. zł rocznie na koszty rozliczania OSSB

Na początku bieżącego miesiąca Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało (pod datą 2 maja) kolejne uwagi ze strony innych resortów do projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Obok poprzednich, pojawiły się nowe uwagi ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministra ds. Unii Europejskiej, Ministerstwa Finansów i Rządowego Centrum Legislacji.

MAP koncentruje się na kwestii działania Operatora Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa, który podlegał będzie temu resortowi. Ministerstwu udało się wypracować z MC i MF kompromis dotyczący dotowania OSSB, tak aby publiczna dotacja do działalności operatora obniżała koszt świadczonych przez niego usług.

Ponadto MAP oszacował, że potrzebuje trzech nowych etatów do nadzoru finansów OSSB, czego koszty w latach 2024-2032 ocenił od 649 tys. zł do 827 tys. zł rocznie. MC jednak uważa, iż resort aktywów powinien zapewnić kontrolę i wsparcie OSSB już bez dodatkowych funduszy budżetowych.

Minister ds. Unii Europejskiej oraz Minister Finansów ponowili wspomniane przez nas już wcześniej uwagi odpowiednio o: zasadności powołania OSSB oraz o finansowaniu kosztów CSIRT Telko i CSIRT sektorowych.

Nowa redakcja projektu ustawy nadal jeszcze nie jest dostępna w serwisie RCL.