Ministerstwo Cyfryzacji wesprze standard GSMA w komunikacji RCS

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wprowadzenia do stosowania standardu GSMA w stosunku do Rich Communication Services (RCS), to jeden z aktów prawnych zaplanowanych do przyjęcia w tym roku. Plan działań legislacyjnych ministra cyfryzacji przewiduje rozporządzenia na II kwartał bieżącego roku, co oznacza, że zostały jeszcze niespełna 2 miesiące (terminy podane w planie nie zawsze są dotrzymywane).

Umożliwienie użytkownikowi końcowemu korzystanie z usługi RCS (Rich Communication Services) domyślnie (na zasadzie pierwszego wyboru) u operatora MNO (Mobile Network Operator), z którego sieci i usług korzysta użytkownik końcowego urządzenia radiowego 

– opisuje istotę przedsiębranego projektu Wykaz prac legislacyjnych.

Wedle naszych informacji, celem rozporządzenia jest ustalenie podstawowego standardu komunikacji RCS i oparcie go na sieciowych rozwiązaniach operatorów mobilnych. Alternatywą jest przede wszystkim rozwiązanie Google’a implementowane do mobilnego systemu operacyjnego Android.

Na rynku trwa swoista przepychanka o to, czyj standard zatriumfuje i będzie domyślnym rozwiązaniem RCS na telefonach użytkowników. Część operatorów walczy o to, by nie dać Google’owi „zawłaszczyć” RCS, ale bynajmniej środowisko nie jest w pełni zgodne.

Przyjęcie powyższego rozporządzenia i standardu GSMA stanowi w rozgrywce punkt dla operatorów mobilnych i rozwiązań sieciowych. Dzięki nim możliwe się staje komunikowanie w trybie znanym z działających w warstwie IP komunikatorów internetowych.