REKLAMA

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że podejmuje kroki, by fabryka Intela w Polsce powstała

W tym tygodniu zrobiło się w mediach głośno po publikacji Dziennika Gazety Prawnej, że budowa wartej 20 mld zł fabryki Intela pod Wrocławiem opóźni się,  bo rząd dotąd nie wysłał notyfikacji o pomocy publicznej do Brukseli. Dziennik sugerował, że nowy gabinet chce ugrać od Intela deklaracje większych inwestycji w polską naukę i zamierza renegocjować umowę ze spółką. Sprawę podjęły inne media, często w tonie dość krytycznym dla rządu.

Ministerstwo Cyfryzacji zareagowało i poinformowało, że wysłało do UOKiK prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielania pomocy publicznej firmie Intel, w związku planowaną inwestycją w budowę fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem.

Jak wyjaśnia resort, zgodnie z procedurą zawartą w Krajowych Ramach, Intel złożył do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu informację o projekcie utworzenia zintegrowanego zakładu produkcyjnego półprzewodników. Po wstępnej akceptacji przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. informacji o projekcie Intel złoży do Ministra Cyfryzacji wniosek o udzielenie pomocy publicznej.

Następnie Minister Cyfryzacji przekaże projekt wniosku o podjęcie uchwały o udzielenie pomocy do opinii właściwych ministrów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku pozytywnego zaopiniowania Minister Cyfryzacji skieruje do Rady Ministrów wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy.

– Konsekwentnie realizujemy proces, którego efektem będzie jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce związana z kluczowymi technologiami. Po złożeniu przez Intel do PAIiH informacji o projekcie, złożyliśmy wniosek prenotyfikacyjny do UOKiK o zamiarze udzielania pomocy publicznej – mówi cytowany w komuniakacie Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Resort zaznacza, że zgodnie z Krajowymi Ramami pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem wydania przez Komisję Europejską decyzji zezwalającej na udzielenie pomocy lub po upływie terminu, do którego Komisja Europejska powinna była podjąć taką decyzję, albo wydania przez Komisję Europejską decyzji warunkowej dopuszczającej udzielenie pomocy, zaakceptowanej przez Intel.

Prenotyfikacja to postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W przypadku pomocy dla Intela (pomoc indywidualna) postępowanie prenotyfikacyjne będzie prowadzone między Polską a Komisją Europejską oraz firmą Intel. W tym czasie strony postępowania mają możliwość nieformalnego i poufnego przedyskutowania prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu przyznania pomocy.

W toku takiego postępowania Polska może liczyć na nieformalne wskazówki dotyczące zgłaszanego projektu pomocy. Ma to wpływ na lepsze przygotowanie późniejszego wniosku o notyfikację i skrócenie czasu trwania samej notyfikacji pomocy.

Zakład testowania półprzewodników ma kosztować 4,5 mld dolarów, czyli ok. 20 mld zł. W ramach negocjacji jeszcze z rządem Mateusza Morawieckiego ustalono, że 6 mld zł zapewnią polskie władze.