Mniej pustostanów we Wrocławiu, to więcej przyłączeń do sieci Internet Union

Internet Union, ISP z Wrocławia w pierwszym kwartale tego roku wypracował przychody na poziomie 3,7 mln zł, o 23 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

W I kwartale 2022 r. spółka wypracowała zysk EBITDA w wysokości 1,9 mln zł (wzrost o 73 proc. rok do roku) oraz zysk netto w wysokości 1,2 mln zł (wzrost o 120 proc. r/r). Operatora zwraca uwagę, że koszty działalności operacyjnej (2,4 mln zł) są na zbliżonym poziomie r/r.

Internet Union podkreśla, że w I kwartale tego roku odnotował rekordową liczbę podłączeń klientów. Jest to związane m.in. z ponownym zasiedleniem mieszkań na wynajem po napływie uchodźców do dużych miast. Stopnień pustostanów we Wrocławiu jest na historycznie niskim poziomie.

Efekt ożywienia związany z napływem uchodźców w ocenie zarządu operatora powinien się wyczerpać do III kwartału. Jednocześnie spółka rozszerzyła działalność kolejne miejscowości w sąsiedztwie Wrocławia. Ekspansja co prawda generuje dodatkowe koszty, niemniej zarząd wierzy, że w dłuższej perspektywie pozwoli to poszerzyć bazę nowych potencjalnych klientów przez zwiększony zasięg usług. Dlatego w kolejnych kwartałach planuje kontynuacja rozbudowy sieci na podstawie wcześniej podjętych decyzji inwestycyjnych.

Zarząd podkreśla, że strategia wrocławskiego ISP oparta na zintensyfikowanej penetracji połączonej z analizą baz danych przynosi zdecydowane efekty, czego dowodem jest stały wzrost przychodów.