REKLAMA

MNO będą sprawozdawali do UKE nowe dane o sieci

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów szykuje zmianę rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych w obszarze dotyczącym sieci mobilnych.

– Obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz w roboczych konsultacjach z przedstawicielami operatorów telekomunikacyjnych opracowują projekt nowego rozporządzenia, które znowelizuje zakres danych przekazywanych przez operatorów m.in. w zakresie informacji o stacjach bazowych telefonii komórkowej – pisze KPRM w odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą wypełniania białych plam telekomunikacyjnych na terenie Polski. – Według roboczych informacji posiadanych przez kancelarię, znowelizowane rozporządzenie zostanie opublikowane jeszcze w lipcu br.

Partnerem działu jest:

Dzisiaj w ramach rokrocznej inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej operatorzy sieci mobilnych, podobnie jak inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, sprawozdają m.in. węzły oraz interfejsy sieciowe, a także nadajniki i „punkty końcowe” sieci. Te ostatnie dane interpretowane są jako formalny zasięg sygnału sieci mobilnej w danym punkcie adresowym.

Intencją KPRM oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest uzyskanie od operatorów znacznie bardzie dokładnych informacji o nadajnikach sieci mobilnej oraz ich parametrach, aby móc dokonywać bardziej precyzyjnych szacunków zasięgu sieci i jakości usług mobilnych na podkładzie mapowym. Podstawowym zastosowaniem nowych, bardziej precyzyjnych, analiz będzie sterowaniem wsparciem publicznym na budowę nowych sieci telekomunikacyjnych (w tym radiowych) w ramach nowej perspektywy finansowej. Jej istotną komponentą w dziedzinie cyfryzacji jest rozwój 5G.

Odpowiedź KPRM (datowana na 12 lipca) na poselską interpelację zapowiedziała co prawda nowelizację rozporządzenia jeszcze na lipiec, ale projekt nie został na razie opublikowany.

Warto również dodać, że powyższą odpowiedź KPRM udzieliła na interpelację posłanki Katarzyny Ueberhan. Podstawowym zagadnieniem interpelacji było, czy obszary z zasięgiem usług dostępowych w sieci mobilnej o parametrach min. 30 Mb/s rzeczywiście należy kategoryzować jako białe plamy i kierować do nich wsparcie inwestycyjne, i czy taka praktyka nie upośledza szans na budowę sieci obszarów, gdzie niedostępną są nawet usługi mobilne? Inna poruszona w interpelacji kwestia to, czy zasady efektywności dotowanych inwestycji nie zniechęcają beneficjentów do inwestycji w najbardziej zaniedbanych obszarach.

Niemal identyczną w treści interpelację złożyła również grupa posłów: Anita Kucharska-Dziedzic, Paweł Krutul, Maciej Kopiec, Monika Falej, Robert Obaz. Autorzy obu interpelacji reprezentują klub Lewicy.